Integritetspolicy

Gotlands Vaktbolag värnar om våra hemsidebesökares integritet. Denna policy förklarar vilken data vi samlar in via vår hemsida samt hur vi behandlar datan efter inlämnandet.

Insamling av information

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

 • Information om din dator och webbläsare, inklusive IP-adress, webbläsartyp och -version samt operativsystem;
 • information om dina besök på och din användning av denna hemsida, inklusive hur länge du vistas på sidan och vilka undersidor du besöker;
 • information som du anger i samband med att du använder något av kontaktformulären på vår sida, till exempel ditt namn, telefonnummer och din e-postadress;
 • information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår hemsida, inklusive dess innehåll och metadata;
 • all annan personlig information som du skickar till oss.

Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du ha den personens samtycke till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy.

Användning av din personliga information

Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy. Vi kan använda din personliga information för följande:

 • att administrera vår hemsida och verksamhet;
 • att anpassa vår hemsida åt dig;
 • att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna som är tillgängliga på vår hemsida;
 • att skicka e-postmeddelanden till dig;
 • att hantera förfrågningar och klagomål från dig om vår hemsida;
 • att hålla vår hemsida säker och förebygga bedrägerier.

Vi kommer inte att överlämna din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring utan ditt uttryckliga medgivande.

Utlämning av personlig information

Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, styrelseledamöter, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy. Vi kan även komma att utlämna din personliga information i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag till behöriga myndigheter.

Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.

Internationell dataöverföring

Information som vi samlar in kan lagras, behandlas i och överföras mellan något av de länder vi är verksamma i eller har leverantörer i för att göra det möjligt för oss att använda informationen i enlighet med denna policy. Genom att använda vår hemsida och inlämna din personliga information samtycker du uttryckligen till överföring av personlig information som beskrivs i detta avsnitt.

Bevarande av personlig information

Den personliga information som vi insamlar om dig eller som du inlämnar till oss kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet som det är insamlat för. Dock kommer vi att behålla data som innehåller personlig information om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden.

Din personliga informations säkerhet

Vi vidtar rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information. Alla personuppgifter vi insamlar eller du inlämnar kommer att lagras på ett säkert sett. Däremot kan vi inte helt garantera säkerheten av data som skickas via internet då informationsöverföring över internet i sig medför viss risk och osäkerhet.

Ändringar

Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy. Om vi har tillgång till din e-postadress kan vi meddela dig om sådana ändringar.

Dina rättigheter

Du kan be oss att ge dig all personlig information vi har om dig, radera all personlig information vi har om dig samt be oss att uppdatera eller korrigera den personliga information som du har inlämnat. Detta gör du enklast via kontaktformuläret på vår hemsida. Om du begär ut din personliga information eller ber oss radera din personliga information kan vi komma att efterfråga ett bevis på din identitet. Vi kan också undanhålla den personliga information som du begär enligt vad som tillåts eller krävs enligt lag.

Tredje parts hemsidor

Vår hemsida innehåller hyperlänkar till tredje parts hemsidor. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicyer och datainsamling.